Kapitánský průkaz na řeky

a přehrady - VMP a MPVRP

Námořní průkaz na řekách neplatí (a obráceně). I když je námořník vycvičený těžším počasím, i když jsou pravidla na moři velmi podobná těm na řece, přesto je plavba na řekách odlišná a jsou věci, které námořník nezná (a obráceně). 

Teorie

Kapitánský průkaz na řeky a přehrady:

- Vůdce malého plavidla - (VMP)

a mezinárodní průkaz:

- Vůdce rekreačního plavidla - (MPVRP)

Pro plavbu na vnitrozemských řekách, jezerech a přehradách jsem pro vás připravil kurzy pro získání průkazu Vůdce malého plavidla - VMP a jeho mezinárodní varianty Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla - MPVRP. Jaký je mezi průkazy rozdíl? Průkaz VMP je národní průkaz pro plavbu s malým plavidlem pouze v České republice a jeho držitel může při splnění určitých podmínek i podnikat. Zatímco MPVRP je vydáván pro plavbu v zahraničí a smí se používat výhradně k plavbě pro rekreaci a sport. Zpravidla jsou obě oprávnění vydávána na jednom formuláři průkazu a proto Vám doporučujeme hned od začátku uvažovat o průkazu MPVRP, který je univerzálnější. U nás si zachovává výhody průkazu "Vůdce malého plavidla" a navíc umožňuje plavbu i v zahraničí, a to jak na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, tak i podél mořského pobřeží. (po rozšíření na příbřežní plavbu)

Praxe

Ověření praktických dovedností na motorové lodi

V současnosti platí, že pokud chcete vést plavidlo s motorem o výkonu nad 20 kW či plachetnici s plachtami nad 20 m2 , jste povinen získat Osvědčení praktických dovedností a to ještě dříve než se půjdete přihlásit k teoretické zkoušce (na základě novely zákona 114/1995 z roku 2014 a vyhlášky 42/2015 Sb. o způsobilosti osob k vedení plavidel, která vstoupila v platnost 15.03.2015).Toto osvědčení musí potvrdit školitel certifikovaný Plavebním úřadem, U mně se můžete přihlásit na ověření praktických dovedností pokud loď řídit umíte a nebo na cvičnou plavbu s ověřením, kde Vás základní manévry v rámci časových možností naučím a na závěr vydám ověření!

Ověření praktických dovedností na plachetnici

Opět nabízím ověření praktických dovedností pokud plachetnici řídit umíte a nebo cvičnou plavbu s ověřením, kde Vás základní manévry a manipulaci s plachtami v rámci časových možností naučím a na závěr vydám ověření!

Vytvořte si webové stránky zdarma!