Kapitánský průkaz na moře C, B,A.

Výuku rozděluji na teorii a praxi

Učím již dlouhá léta, od roku 2000. Celou jachtařskou nauku chápu jako celek. Informací a praktických dovedností je však mnoho a po těch létech již vím, že se nedá v jednom týdnu na moři stihnout naučit veškerou teorii i praxi. Oddělil jsem tedy obě témata a učím je každé zvlášť. 

Požadavky zákona

Požadavky k získání námořního průkazu podle zákona jsou:

- teoretická zkouška u zkušební komise pod dozorem MD ČR
- praktická zkouška u zkušebního komisaře MD ČR 
- praktická plavba pod vedením instruktora MD ČR

Potvrzení o úspěšném splnění těchto tři podmínek vydává osoba akreditovaná Ministerstvem dopravy ČR. Tato tři potvrzení doložíte spolu s dalšími dokumenty k žádosti o průkaz.

- Teoretický kurz -

Máte tři možnosti jak absolvovat teoretický kurz:
- víkendový kurz v učebně (Pá, So, Ne za sebou, cca 16 - 22 hod.)
- večerní kurz v učebně (cca 16 - 22 hod.)
- večerní kurz On-Line doma

Každý kurz je zakončen teoretickou zkouškou. 

Víkendový kurz

Kurz probíhá v rámci jednoho víkendu ve společné učebně.
Výuka je velmi intenzivní. Zabírá pátek, celou sobotu, a neděli do pozdních odpoledních hodin. Vyžaduje velkou energii, udržet pozornost, nejvíce v sobotu, která je hlavním dnem.

V kalendáři je označen zkratkou: "Moře C+B".

Večerní kurz v učebně

Kurz probíhá po večerech ve společné učebně.
Každý večer je jeden předmět. Výuka je pomalá, s celodenními přestávkami mezi jednotlivými předměty. Zabírá čtyři odpoledne, většinou to vyjde na dva týdny. 

POZOR!: Máte-li nějaké znalosti, vyberte si, které předměty si poslechnete. Není potřeba absolvovat vše.
K tomu jsem Vám připravil testy, které Vám napoví, zda Vaše znalosti ke zkoušce stačí.

V kalendáři je označen zkratkou: "VSJ" (Večerní Škola Jachtingu). 

Večerní kurz On-Line

Kurz probíhá po večerech formou On-Line konference přes počítač z domova. Ve vašem počítači uvidíte mou obrazovku a vše, co kreslím a píši elektronickým perem a uslyšíte můj hlas. Vy můžete mluvit, uslyším vás. 

Každý večer je jeden předmět. Výuka je pomalá, s celodenními přestávkami mezi jednotlivými předměty. Zabírá čtyři odpoledne, většinou to vyjde na dva týdny.

Vyžaduje technické vybavení: 
- sluchátka a mikrofon, nikoliv reproduktory a mikrofon
   (počítač slyší sám sebe...)

POZOR!: Máte-li nějaké znalosti, vyberte si, které předměty si poslechnete. Není potřeba absolvovat vše. 
K tomu jsem Vám připravil testy, které Vám napoví, zda Vaše znalosti ke zkoušce stačí. 

V kalendáři je označen zkratkou: "OnL". (On - Line )

Co se do základního kurzu nevešlo.

Ukázalo se, že i samostatnou teoretickou přípravu je nutné ještě dál rozdělit na minimum nutné ke zkoušce (k získání průkazu) a na další vzdělávání.
Myslím si:
- že nejdříve získejte průkaz, co nejjednodušeji, ale se ctí!,
- co nejdříve vyplujte (ideálně vedle nás, ale už na své lodi),
- a pak si přijďte povídat o detailech nauky, které Vám chybí.
K tomuto účelu jsem pro Vás připravil celý systém dalšího vzdělávání. Ten můžete absolvovat podle uvážení (podle času, aktuálnosti, chutě se něco dalšího přiučit, atd.). Nemá žádné pořadí co nejdřív a co potom.

Čekají na Vás přednášky a teoreticko-praktické semináře.
Na mých teoretických kurzech Vám zajistím kvalitní přípravu.

Fyzické modely.

ukazuje se, že Komenského pravidlo názornosti funguje i v naší době. Pomocí modelářů jsem začal vytvářet řadu modelů všeho druhu do všech předmětů. Čím více modelů, tím je výuka zajímavější, jsou to lodě, plachty, krajina Chorvatska, atd..

přijďte se podívat na model:
- přírody a vyprávět si jaké počasí "tam" bude, 
- majáku a odhadnout jeho charakteristiku,
- a další modely.

Praktické kurzy

Týdenní kurz je zakončený praktickou zkouškou pro získání průkazu vydávaného MD ČR, nebo pro zájemce o chorvatský průkaz zkouškou na chorvatském kapitanátu, kde je po jejím úspěšném složení do týdne vystaven chorvatský průkaz "Voditelj brodice kategorija B". 

Termíny, ceny a podrobné informace ZDE.

Zdokonalovací a kondiční plavby, speciální kurzy

Pro velký zájem jsme připravili plavby zaměřené na získání plavební praxe v oblasti plavby "B" více než 10 Nm od pobřežní linie. Plavby jsou koncipovány jako nonstop plavby s krátkými zastávkami v cílových místech tak, aby zajemci po jejich absolvování měli dostatek praxe v plavbě v náročnějších podmínkách. Důraz je kladen dle typu plavby na terestrickou navigaci bez použití GPS dále od břehu, střídání hlídek, plánování trasy, plavbu v přílivových vodách.

Termíny, ceny a podrobné informace ZDE

Vytvořte si webové stránky zdarma!