Nové průkazy VHF

26.11.2019

Od 01.09.2019 úřad ČTÚ zveřejnil nové typy průkazů. Ve zkratce se dá říci, že jsou tři pohledy na jejich dělení: z pohledu platnosti, z pohledu typu radiostanice (vysílačky), který je na té které aktuální lodi a z pohledu umístění, tedy jestli je na lodi nebo se jedná o pobřežní radiostanici.

MÍSTO PLATNOSTI.
Jsou dva druhy průkazů.
-  "říční průkazy" platné na řekách a přehradách v ČR i v zahraničí (státy úmluvy RAINWAT). Mají označení OFV (Omezený Fónický Vnitrozemský), ale platí zde i námořní průkazy VFN a SRC . 

"námořní průkazy" platné na moři a všech mořských cestách, tedy na řekách, které jsou jako mořské cesty uznané (například v Chorvatsku, řeka Krka). Jsou označeny OFP, VFN, SRC.

TYP RADIOSTANICE. 
Jsou dva typy radiostanic.
- Starší typ není ničím výjimečný a všichni je z minulosti známe. Na tento typ nám stačí běžný průkaz (OFV, OFP, VFN). 

- Nový typ má funkci DSC a DISTRESS (červené tlačítko). DSC je digitální vytáčení konkrétní vysílačky tak jak to známe u mobilu. To znamená, že každá radiostanice má přidělené číslo, stejně jako mobil. Tato možnost umožňuje uvolnit tísňový kanál 16, protože spojení se navazuje přes DSC a to je přímo na 70 kanále. Vůbec nepoužije 16 kanál.
Tato funkce umožňuje i digitální tísňové volání MAY DAY, což je velká výhoda v případě nouze. Digitální přenos informace je méně náchylný na rušení než fonický. Na první pohled je poznáme podle tlačítka DISTRESS. K ovládání této vysílačky musíme mít průkaz SRC. 

UMÍSTĚNÍ RADIOSTANICE
Je rozdíl, zda se jedná o lodní, tedy pohyblivou radiostanici, či pobřežní, tedy pevnou. Všechny průkazy nás opravňují ovládat lodní, ale jen jeden i pobřežní 
radiostanici. Je to VFN. Ale pozor, pobřežní vysílačku pouze na řekách (vnitrozemských vodách). 

JEDNOTLIVÁ PÍSMENA ZKRATKY.
O ... omezený na pásmo VHF, tedy na velmi krátké vlny
F ... fónický
P ... příbřežní
V ... vnitrozemský
V ... všeobecný, tedy neomezuje jen na pásmo VHF
S ... short (krátká)
R ... range (vzdálenost)
C ... certificate (průkaz) 

DSC - digitální volba vyvolané vysílačky (nepřesný, ale významový překlad)
SRC - spojení na krátkou vzdálenost (což splňují vysílačky VHF) (nepřesný, ale významový překlad).

Kam jaký průkaz?:
1. Jednoduše řečeno, máte-li průkaz VMP (na řeky...) a chcete mít alespoň ruční radiostanici, stačí Vám OFV. Platí jen v ČR, kde úřední jazyk je čeština, proto se zkouška odehrává v češtině.

2. Máte-li VMP-C, tedy s rozšířením na příbřežní plavbu, a plujete podél mořského pobřeží, musíte mít OFP. Úřední jazyk je angličtina nebo místní jazyk, proto se zkouška odehrává v angličtině.

3. Chcete-li vyplout na moře, nezbývá nic jiného, než mít průkaz SRC.

´Ťawa