Články

Tak a je to tady!
Opět vyplouváme do Bretaně. (Více informací najdete ZDE.)
Pojďte si vyzkoušet navigovat podle mapy i podle GPS v oblasti silných proudů (cca 3 - 5 kn) a vysokých přílivů (cca 12 - 13m). V této oblasti je mnoho ostrůvků a skal. Toho využívali nejdříve piráti, když nalákali své pronásledovatelé do těchto...

Průkazy SRC.
Nově je pro Vás od 17.11.2019 připraveno studio pro získání průkazů SRC jako oficiální pracoviště certifikované úřadem MD ČR, odborem ČTU.

Od 01.09.2019 úřad ČTÚ zveřejnil nové typy průkazů. Ve zkratce se dá říci, že jsou tři pohledy na jejich dělení: z pohledu platnosti, z pohledu typu radiostanice (vysílačky), který je na té které aktuální lodi a z pohledu umístění, tedy jestli je na lodi nebo se jedná o pobřežní radiostanici.

Vytvořte si webové stránky zdarma!